Besiktning av fiberoptiska entreprenader


Dark Matter

LÄS MER

Besiktning av fiberoptiska entreprenader


Dark Matter

Vår personal har en grund som certifierade fibertekniker med över 15 år i branschen. Där vi har byggt ut fibernät åt företag som Stokab, IP-Only och Skanova.

Andra kurser och utbildningar:

- Entreprenadjuridik
- Entreprenadbesiktning
- AB04
- ABK09
- Byggarbetsmiljösamordning (BAS-U/BAS-P)

Vår vision

Långsiktig relation

Att skapa en stabil och långsiktig relation med kund.

Förstahandsvalet

Alltid vara förstahandsval för antingen entreprenörer eller beställare

Want to work with us?

Kontakta oss

Om Oss

Det Darkmatter erbjuder är besiktning av kanalisation, kabelförläggning, dokumentering, fastighetsnät, schakt och hur fiberutbyggnaden rent generellt har gått till. Vi kan även erbjuda tjänster för mer djupgående besiktning som videoscoping av kontakter, kontrollmätning av fiber och kundinstallationer i sin helhet.

Vår ambition är att i alla lägen agera opartiskt, men samtidigt bidra med högt kvalitativt tänkande för att byggnationen ska gå så smidigt som möjligt för alla inblandade parter.